Ett liv med en obotlig sjukdom som skapat en omfattande funktionsnedsättning ger dig rätt till personlig assistans. Med personlig assistans kan du få hjälp med de behov som du inte klarar av själv och kan därmed få leva ditt liv hemma. Personlig assistans utformas utefter din unika situation med en individuell assistans. Personliga assistenter hjälper dig med allt som måste och som du vill ska göras.

Har du en svår sjukdom som behöver vård kan assistansbolaget och de personliga assistenterna samarbete med landstinget och hemsjukvården. De personliga assistenterna kan få delegeringar för att ta hand om mycket av vården i hemmet under översyn av läkare eller kommunens hemsjukvård. Det finns olika assistansanordnare som är inriktade på olika funktionsnedsättningar och som har personliga assistenter med erfarenhet av den typen av hemsjukvård. 

Personlig assistans är helt kostnadsfritt för dig som brukare. Du ansöker om personlig assistans hos försäkringskassan och de utvärderar ditt behov av personlig assistans. När du väl får ett positivt beslut, kan du själv välja vilket assistansbolag som du vill anlita för att utföra din personliga assistans. Assistansbolaget i sin tur får ersättningen direkt av försäkringskassan.

Fördelen med personlig assistans jämfört med hemtjänst är att du faktiskt har ett stort inflytande och medbestämmande rätt över din personliga assistans. Du kan om du vill anställa en anhörig eller vän som personlig assistent, du har generellt mycket bestämmande rätt över vilka personliga assistenter som ska jobba med dig och din personliga assistans. När du ska välja assistansbolag, ta upp det som du tycker är viktigt och be assistansbolaget skriva ner det i ert kundavtal.

Letar du efter individuellt stöd i Uppsala så tryck på länken.

Men det finns gott om anordnare av personlig assistans. Det viktigaste är att du hittar en samarbetspartner som förstår dig och att du får den assistans du vill ha.
Här har du ett annat alternativ till assistansbolag www.sensiaassistans.se

 

Den vanligaste cancern

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Kring 10 000 män får diagnosen prostatacancer årligen och sjukdomen drabbar vanligtvis äldre män. Denna typ av cancer har ökat de senaste 30 åren och numera utgör prostatacancer en tredjedel av all cancer som drabbar män. Det är ovanligt att män under 50 år får prostatacancer men man vet inte helt varför den uppkommer. Till viss del (kring 10%) är prostatacancer ärftligt.

Prostatan i sig är en körtel som sitter under urinblåsan. Körteln producerar sädesvätska som har till uppgift att transportera spermier. Hos de flesta män över 50 år förstoras en del av prostatan och trycker således på urinblåsan. Vissa märker inte av detta medan andra kan behöva att kissa oftare än tidigare och vissa kan få besvär att urinera helt och hållet. Detta kallas för godartad prostataförstoring och kan i sig vara tämligen obehagligt men är inte detsamma som prostatacancer. Däremot kan de inledande symptomen likna de vid prostatacancer.1024px-bald_mans_nape

Prostatacancer innebär att det utvecklas en elakartad tumör i prostatan. Celldelningen vid denna cancerform kan gå olika fort och det kan därmed dröja tills tumören trycker på urinblåsan. I ett tidigt skede är det således inte säkert att prostatacancer visar några symptom alls. Den stora skillnaden mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer är att symptomen utvecklas snabbare vid cancer.

Det är vanligtvis inte symptom på prostatacancer som leder till en diagnos i Sverige. Oftare är det på grund av förhöjda värden av prostataspecifikt antigen (PSA). Detta är ett protein som finns i sädesvätskan och även i blodet. Vid förhöjda värden görs en undersökning av prostatan. Detta sker genom att en läkare känner på prostatan via ändtarmen.

Det finns olika behandlingar som är effektiva mot prostatacancer. Beroende på hur utvecklad eller stor tumören är kan man: operera bort prostatan eller strålbehandla tumören. Då sjukdomen utvecklas relativt långsamt samtidigt som den vanligtvis drabbar äldre män kan man ibland helt avstå från behandling. Ni kan läsa mer på cancerfonden.se

 

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer för kvinnor. Man uppskattar att omkring 20 kvinnor insjuknar dagligen och sjukdomen representerar en tredjedel av all kvinnlig cancer. Det är vanligast att den drabbar äldre eller medelålderskvinnor. Numera är bröstcancer tämligen behandlingsbart. Inte alla blir botade men behandlingar, och därmed överlevnaden, har ökat avsevärt i takt med att man lärt sig mer om sjukdomen. Även män kan få bröstcancer men det är tämligen ovanligt.ill-mich_canal

Det vanligaste symptomet på bröstcancer är en knöl i bröstet. Detta är alltså en cancertumör. Det finns godartade knölar i brösten men det är alltid bra att kolla upp om man upptäcker något. För att man ska kunna få en så bra behandling som möjligt är det fördelaktigt om tumören upptäcks så tidigt som möjligt. Det är mycket därför man numera har infört mammografi för alla kvinnor från det att de fyllt 40 år. Under en mammografiundersökning röntgas brösten och man kan således upptäcka en tumör i ett tidigt skede. Om röntgen visar tendens till en tumör kan läkare behöva ta ett cellprov. Genom detta kan man klargöra om det är en godartad knöl eller cancer.

Bröstcancer behandlas fört och främst med kirurgi. Tidigare tog man då bort hela bröstet och blev på så vis av med alla cancerceller. Numera kan man utföra operationer där endast tumören och kringliggande vävnad tas bort. Det finns komplikationer som kan uppstå med denna behandling. Det vanligaste är lymfödem som är spänningar och svullnader i armen på den opererade sidan.

Strålbehandling av bröstcancer används främst för att minska risken för återfall. Ofta används denna behandling i kombination och som ett komplement till den kirurgiska behandlingen. Cytostatika kan användas för att minska tumören så att en kirurgisk behandling är möjlig.

Bröstcancer är ett gott exempel på hur forskning har starkt bidragit till att minska dödligheten i sjukdomen. Främst genom att ta fram effektivare behandlingsmetoder.

Cancer.se är en organisations om ger stöd för både cancer patienter och närstående.

 

Hyrläkare på ontologiska kliniker

Personalbristen inom vård och omsorg har länge varit ett faktum. Det råder stor brist på både läkare och sjuksköterskor på de flesta avdelningar och inom primärvården. Fler och fler sjukhus väljer oftare att hyra in personal för att bemanna med hyrläkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag.

De onkologiska klinikerna i landet följer även de trenden att anlita bemanningsföretag för att hyra in läkare och sjuksköterskor. För patienten ger detta fördelar. En jämnare och tryggare bemanning av personal finns tillgänglig året runt. Ett av problemen sjukhusen har haft är bristen på sjuksköterskor och läkare under semestermånaderna. Med hyrläkare och sjuksköterskor från ett bemanningsföretag blir personalstyrkan jämnare året runt.1024px-bald_mans_nape

Ett annat problem för sjukhusen och klinikerna har varit en ojämn arbetsbelastning och vårdköer, något som har varit svårt att planera för. Med stafettläkare och sjuksköterskor från bemmaningsföretag kan vårdköerna kortas ner för sjukhusen med kort varsel.

De klinker som har haft det svårast med personalbrist är sjukhus som ligger i glesbygden, långt från de större städerna. Här är det ännu viktigare att bemanna upp med läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretagen.

 

Behandlingar med botox

Fler och fler väljer att behandla ansiktet med Botox. Botox är ett nervgift som får musklerna att slappna av. Musklernas upprepade rörelser orsaker med tiden rynkor. Ofta blir det synligt i pannan, runt ögonen, skrattmimik, med mera. En behandling med botox är inte permanent. Under ca 6 månader efter behandlingen reduceras musklernas rörelser och dess associerade rynkor. Det finns många salonger som erbjuder behandlingar, här kan du läsa mer: Botox botulinumtoxin behandling i Stockholm.