Anhöriga till cancerdrabbade

När någon anhörig drabbas av cancer förändras vardagen drastiskt, inte bara för den som fått diagnosen. Den drabbade behöver förstås mycket stöd och hjälp i det akuta skedet. Det kan vara viktigt att ha någon som följer med vid läkarbesök. Inte bara som stöd utan även för att kunna ställa frågor som man kan undra över. Detta kan handla om själva behandlingen eller mer praktiska frågor om hur man ska sköta vardagen.

Som anhörig kan det kännas mycket ensamt och tungt att se någon man har nära bli allvarligt sjuk. Det är viktigt att man ändå är positiv och hjälper den drabbade i att kämpa mot sjukdomen. Många gånger blir cancerpatienter under perioder mycket trötta. Denna trötthet kan bero på sjukdomen i sig men kan även vara ett resultat av behandlingar. Det kan vara bra att förstå att det är sjukdomen som gör detta och inte förväxla det med att den drabbade verkar negativ och nedstämd. På liknande sätt kan matlusten påverkas under behandlingar av cancer. Det kan vara bra som närstående att veta att matlusten ofta kommer tillbaka.images-3

Det är viktigt att prata med alla anhöriga till den som får en cancerdiagnos. Även barn behöver få veta vad som har hänt och vad som kommer att hända. Barn har inte samma uppfattning som vuxna om livet, sjukdomar och döden. Det är därför viktigt att tala med barn på deras egen nivå. Barn är ofta mycket bra på att uppfatta känslor. Däremot är det svårt för barn att förstå innebörden av sjukdom och framförallt döden. Vuxna är barns trygga punkt i livet och det är därför viktigt att förklara att det kan bli förändringar i vardagen om någon i familjen tillbringar tid på sjukhus eller mår dåligt på grund av behandlingar. Det kan vara svårare för barn att acceptera att någon inte är hemma men de grubblar vanligtvis inte på döden och vad det innebär.