Att leva med cancer

Att få beskedet om att man har cancer är förstås livsförändrade. Det är mycket man ska gå igenom så som möten med läkare, behandlingar och uppföljningar. För många människor försvinner cancern helt. De bli botade. Vissa får leva i vetskapen av att cancer kan komma tillbaka och behöver göra regelbundna kontroller resten av livet. Andra får det obeskrivliga beskedet om att det bara är en fråga om tid. Oavsett vilket besked man får kommer den grundläggande inställningen att vara avgörande för hur man kan leva resten av sitt liv.makeup-789804_960_720

Vetskapen om att man ska dö av sin cancersjukdom påverkar människor olika beroende på vilken inställning man har till det liv man har kvar att leva. För vissa kan det vara viktigt att ta reda på allt man kan om sin sjukdom. Detta för att finna någon form av ro inför vad som kommer att ske och försöka hantera det utifrån detta. Andra vill bara försöka utnyttja den tid man har kvar på så bra sätt som möjligt.

Beroende på hur man ser på sin sjukdom finns det olika inställningar till den palliativa behandlingen. Denna syftar till att vårda i slutskedet av livet med främst smärtlindring och orosdämpande hjälp. Det kan innan detta skede vara viktigt att ta beslut om fortsatt behandling av cancersjukdomen. Även om det inte går att bota sjukdomen så kan man många gånger förlänga ett liv genom fortsatt behandling. Dock anser en del att de negativa aspekterna av en sådan behandling av obotlig cancer inte uppväger fördelarna med det. Vissa väljer därför att inte behandlas i slutskedet av en obotlig cancer till fördel för att ha ett så kvalitativt liv som möjligt under den tid man har kvar. Nästan alla väljer dock att få någon form av palliativ behandling för att minska oro inför döden och lindra plågsam smärta.