Behandling av cancer

Eftersom cancer finns i tämligen många olika former finns det också en stor mängd olika sjukdomstillstånd. Behandlingar av cancer varierar därför mycket beroende på vilken cancer det rör sig om. Gemensamt för de flesta behandlingar är dock att det tar lång tid att behandlas för cancer. Dessutom krävs det mycket av patienten då behandlingar ofta kräver mycket energi. Vissa behandlingar gör även patienter fysiskt sjuka av själva medicineringen.bald-head-273459_960_720

Vid vissa typer av cancer, eller om den har spridits till flera olika organ, kan bot inte alltid erbjudas. Då inriktas behandlingar på att lindra sjukdomstillståndet och göra det så bekvämt som möjligt för patienten.

Om det finns möjlighet kan man operera bort cancertumörer. Det som krävs för att denna behandling ska vara framgångsrik är att hela tumören kan tas bort. Det får inte finnas några cancerceller kvar om en operation ska lyckas.

Cytostatika är ett cellgift som ges till cancerpatienter för att minska cancerns tillväxt. De flesta som drabbas av cancer får någon gång genomgå denna behandling. Detta kan vid vissa fall bota cancer och även minska återfall. En stor nackdel som många patienter vittnar om är att cytostatika påverkar alla celler i kroppen. Detta betyder att även friska celler blir “förgiftade” och patienter mår således ofta dåligt under behandlingen.

Strålbehandling är en vanlig metod att behandla cancer med, framförallt för att det är effektivt. Kring en tredjedel av botade cancerpatienter har behandlats på detta vis. Kortfattat går behandlingen ut på att ljusstrålar med hög energi riktas mot tumörer. Detta skadar cancercellens förmåga att dela sig och till slut dör cellen helt. Även friska celler skadas vid strålbehandling. Dock har friska celler en betydligt bättre återhämtning när behandlingen avslutas. Nackdelen med strålbehandling är att det tar extremt mycket kraft på kroppen. Patienter kan därmed delvis bli helt sängliggande under behandlingen.

Det finns fler olika behandlingar för att mildra symptomen av cancer. Ofta är olika smärtstillande medicinering en del av cancerbehandlingar.