cancer Archive

Statistik kring cancer

I Sverige har man fört ett cancerregister sedan 1958. Man har därför tämligen bra statistik att utgå ifrån och kan se eventuella trender och när nya cancersjukdomar upptäcks. Cancerincidens i Sverige publiceras årligen och tar framförallt upp nya fall av cancer. Fokus …

Vad är cancer?

Cancer är egentligen ett samlingsnamn för ett 200-tal olika sjukdomar. Gemensamt för dessa är att de orsakar förändringar i genuppsättningen. Detta gör att cellerna delar sig och bildar slutligen en tumör. De celler som bildar tumören kan i sin tur sedan lossna …

Anhöriga till cancerdrabbade

När någon anhörig drabbas av cancer förändras vardagen drastiskt, inte bara för den som fått diagnosen. Den drabbade behöver förstås mycket stöd och hjälp i det akuta skedet. Det kan vara viktigt att ha någon som följer med vid läkarbesök. Inte bara …

Forskning i cancer

Den absolut största delen av cancerforskning är inte finansierad av staten. Visserligen gör flera sjukhus i Sverige tämligen omfattande utredningar och rapporter, men ingen större forskning. Vanligtvis är forskning i cancer finansierat av organisationer som Cancerfonden och Barncancerfonden. Dessa organisationer är helt …

Behandling av cancer

Eftersom cancer finns i tämligen många olika former finns det också en stor mängd olika sjukdomstillstånd. Behandlingar av cancer varierar därför mycket beroende på vilken cancer det rör sig om. Gemensamt för de flesta behandlingar är dock att det tar lång tid …

Att leva med cancer

Att få beskedet om att man har cancer är förstås livsförändrade. Det är mycket man ska gå igenom så som möten med läkare, behandlingar och uppföljningar. För många människor försvinner cancern helt. De bli botade. Vissa får leva i vetskapen av att …