Forskning i cancer

Den absolut största delen av cancerforskning är inte finansierad av staten. Visserligen gör flera sjukhus i Sverige tämligen omfattande utredningar och rapporter, men ingen större forskning. Vanligtvis är forskning i cancer finansierat av organisationer som Cancerfonden och Barncancerfonden. Dessa organisationer är helt beroende av donationer och anslag av fonder för att kunna bedriva verksamheten. Numera är det även många som testamenterar en del av sitt arv till förmån för cancerforskning.rock-chick-890784_960_720

Cancerfonden och Barncancerfonden stöder olika typer av forskning kring cancer. Ofta är det upp till forskare att ansöka hos dessa organisationer om medel för att kunna bedriva sin forskning. Man har forskningsnämnder som beslutar vilka som erhåller forskningsanslag och således uppställda kriterier som ska uppfyllas för att bli beviljad. Cancerfonden ger även anslag till tjänster för forskare och planeringsgrupper.

De största forskningsområdena är olika typer av behandlingar, nya behandlingar samt studier kring uppkomsten av cancer. Under 2016 finansierade Cancerfonden olika projekt för motsvarande 385 miljoner kr.

Ett mycket stort pågående forskningsprojekt är kring glioblastom. Detta är den vanligaste typen av hjärntumörer hos vuxna. Glioblastom är mycket aggressivt och patienter överlever sällan mer än två år efter att de har fått diagnosen. Vanliga behandlingsmetoder verkar inte ha speciellt god effekt på att hämma denna tumörens utveckling och det är i princip omöjligt med dagens metoder att helt avlägsna tumören utan att cancercellerna sprider sig. Dessutom fungerar blod-hjärnbarriären som ett skydd för hjärnan och man kan därför inte medicinera tumören på ett effektivt sätt. Komplexiteten i denna typ av cancer gör att det därför är viktigt att forska kring hur man skulle kunna behandla glioblastom effektivt.

Andra stora forskningsprojekt handlar om att hitta alternativa behandlingar till strålbehandling och cytostatika. Dessa metoder har utvecklats för 50 år sedan. Man försöker att satsa på projekt som vill hitta effektivare behandlingsmetoder. Detta för att påskynda tillfrisknandet samt att minska de negativa effekter som de traditionella behandlingarna har.