Cancer anses av många vara vår tids största folkhälsosjukdom. Den drabbar många i olika former och, indirekt, har en stor påverkan i livet för anhöriga till den drabbade. Det finns fortfarande mycket man kan lära sig om sjukdomen och dess uppkomst.

Denna sida har samlat en rad olika artiklar kring cancer. Man kan här läsa om vad cancer egentligen är men även hur det skapas i kroppen. Tanken är att dessa artiklar ska informera om de olika sjukdomar som cancer kan orsaka, men även belysa andra problem förknippat med cancer. Det finns en hel del information att hitta i tidskrifter och böcker angående cancer och dess effekter. Dessa artiklar som finns samlade här vill ge en kortare överblick över de vanligaste frågorna man kan ha om ämnet.

Det pågår ständig forskning kring de olika sjukdomstillstånden vilket går att läsa om på sidan. Vikt har även lagts vid information om olika typer av medicinering så väl som behandlingsmetoder. Detta för att ge en överblick över vilka tillgängliga behandlingar som tillämpas vid upptäckten av cancer.

För många är det otänkbart att få besked om en obotlig sjukdom. På denna sida finns en kort beskrivning av vilka val man kan behöva göra i slutskedet av livet. Då cancer inte bara drabbar en person finns här även information som kan vara av intresse för anhöriga och kollegor till den drabbade.

Cancer finns i många olika former och på den här sidan tar vi upp en del statistik om olika typer av sjukdomen, även vilken cancer som är vanligast och hur många som drabbas går att läsa om här.