Statistik kring cancer

I Sverige har man fört ett cancerregister sedan 1958. Man har därför tämligen bra statistik att utgå ifrån och kan se eventuella trender och när nya cancersjukdomar upptäcks.

Cancerincidens i Sverige publiceras årligen och tar framförallt upp nya fall av cancer. Fokus ligger på olika typer av tumörer och rapporten presenteras årligen. 2015 kunde man här se en tydlig ökning av antalet rapporterade prostatacancerfall i Sverige och framförallt Stockholm. Detta tros bero på en studie som hölls av Karolinska institutet under året där många fall upptäcktes.malignant_neoplasms_world_map-deaths_per_million_persons-who2012-svg

Vart fjärde år ger Socialstyrelsen, i samarbete med Cancerfonden, ut “Cancer i siffror”. I denna rapport redogörs för grundläggande fakta för cancerstatistiken i Sverige men tar även upp nya typer av cancer samt överlevnadsstatistik.

2011 diagnosticerades 58 000 stycken nya fall av olika cancer i Sverige. De absolut vanligaste typerna av nya cancerfall är bröstcancer och prostatacancer. Tillsammans står dessa typer av cancer för omkring en tredjedel av alla diagnoser. I snitt har olika fall av cancer ökat med kring 1,7% årligen de senaste 20 åren. Inget tyder på att detta kommer att minska i framtiden.

Totalt dog över 21 000 människor i Sverige av någon form av cancer under 2011. Den absolut dödligaste formen av cancern är fortfarande lungcancer där män är något vanligare att insjukna än kvinnor.

Även om diagnosen har ökat under de senaste 20 åren har dödligheten i cancer inte ökat. Snarare tenderar dödligheten av en cancerdiagnos stadigt minska med åren. Detta beror förstås på förbättrade behandlingar och mediciner. Själva upptäckten av de olika cancerformerna i tidigare stadier bidrar också till att minska dödligheten totalt sett.

Grovt räknat kommer mer än var tredje person i Sverige någon gång under sin livstid att drabbas av någon form av cancer. Dock är flertalet av cancerformerna numera behandlingsbara och dödligheten är därmed betydligt lägre och tenderar att sjunka över tid.