Vad är cancer?

Cancer är egentligen ett samlingsnamn för ett 200-tal olika sjukdomar. Gemensamt för dessa är att de orsakar förändringar i genuppsättningen. Detta gör att cellerna delar sig och bildar slutligen en tumör. De celler som bildar tumören kan i sin tur sedan lossna och bilda andra tumörer i andra delar av kroppen. Detta kallas att cancern har skapat dottertumörer, eller metastaser.

Friska celler delar sig till viss del naturligt. Detta för att förnya sig vilket är en del av en ständig process i kroppen. Det är när cellerna delar sig okontrollerat som cancer uppstår. När celler delar sig ohämmat kan inte kroppen göra sig av med dem och de klumpar sig och bildar en tumör. Med tiden blir tumören så stor att man kan känna eller se den om den sitter tillräckligt ytligt.cancer-1399472_960_720

Alla tumörer är dock inte farliga i sig. Godartade (benigna) tumörer kan också växa sig tämligen stora. Den stora skillnaden är att godartade tumörer inte sprida sig till andra organ eller delar av kroppen. Dessa kan man således operera bort utan att det lämnar några spår i kroppen som kan vara farligt. Dock kan själva operationen vara riskfyllt och en godartad tumör kan sitta på vitala organ och orsaka andra störningar i kroppen.

En elakartad tumör (malign) är det som kallas för en cancertumör. Dessa kan ta sig in i andra vävnader och sprida sig till lymfkärl och små blodkärl. Celler som lossnar från en elakartad tumör kan såldes sprida cancer till andra delar av kroppen och är besvärligare att bli frisk ifrån. Cancertumörer “lever” på bekostnad av friska celler och kan utveckla egna blodkärl som tumören livnär sig på. Det finns inga signaler i kroppen som kan stoppa denna typ av celldelning när den väl har börjat. Cancer kan således inte försvinna av sig själv utan behöver behandlas på olika sätt.